Moja firma świadczy pełny zakres usług związanych z przygotowaniem, realizacją, uruchomieniem inwestycji lub remontu, zgodnie z poniższą ofertą:

•  Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót budowlanych

•  Pełnienie funkcji koordynatora robót remontowych lub inwestycyjnych

•  Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, domów, mieszkań, lokali użytkowych, biur itp.

•  Wykonywanie audytów energetycznych


 

•  Weryfikacja budowlana budynków deweloperskich (mieszkania, domy) przeznaczonych do odbioru

•  Zlecanie opracowania i kompletowanie dokumentacji prawnej, projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych lub inwestycyjnych

•  Uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych dla realizacji robót budowlanych

•  Sporządzanie, weryfikacja i ocena kosztorysów budowlanych

•  Sporządzanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych

•  Sporządzanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych

•  Wykonywanie opinii technicznych dla stanu technicznego budynków lub wykonanych robót budowlanych

•  Doradztwo i udział w zamówieniach publicznych wg ustawy PZP

•  Doradztwo i przygotowanie obiektów do przekazania w użytkowanie