Inwestycje zrealizowane:

•  Koordynacja i nadzór przy budowie 2 nowych budynków Sądów Rejonowych
•  Nadzór nad remontami i inwestycjami 15 obiektów Sądów Rejonowych, w tym nad obiektami zabytkowymi
•  Koordynacja i nadzór przy budowie 11 stacji paliw na terenie całego kraju
•  Koordynacja i nadzór przy budowie Ciekłej Odlewni Staliwa w Hucie
•  Koordynacja i nadzór nad remontami i inwestycjami 10 obiektów administracyjnych, wypoczynkowych i jednorodzinnych
•  Koordynacja inwestycji szpitalnych oraz inwestycji miejskich i przemysłowych


 

 

Przykładowe inwestycje: